§ 102.Відмінювання прізвищ

1. Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища з закінченнями іменників II відміни відмінюються за зразками відмінювання відповідних іменників ІІ відміни:

Ма́йборода — Ма́йбороди, Ма́йбороді, Ма́йбороду й т. д.;
Гми́ря — Гми́рі, Гми́рі, Гми́рю, Гми́рею
й т. д.;
Гнатю́к — Гнатюка́, Гнатюко́ві (Гнатюку́)
й т. д.;
За́єць — За́йця, За́йцеві (За́йцю)
й т. д.;
Іваньо́ — Іваня́, Іваньо́ві (Іваню́)
й т. д.;
Кривоні́с — Кривоно́са, Кривоно́сові (Кривоно́су)
й т. д.;
Ле́бідь — Ле́бедя, Ле́бедеві (Ле́бедю)
й т. д.;
Панібудьла́ска — Панібудьла́ски, Панібудьла́сці
й т. д.;
Симоне́нко — Симоне́нка, Симоне́нкові (Симоне́нку)
й т. д.;
Але: Швець — Швеця́, Швеце́ві (Швецю́) й т. д.;

2. Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій відмінюються як відповідні прикметники чол. та жін. роду (твердої чи м’якої групи):

Авдіє́вський — Авдіє́вського, Авдіє́вському й т. д.;
Кобиля́нська — Кобиля́нської, Кобиля́нській
й т. д.;

3. Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюємо за такими зразками:

Однина
Н.Па́вловКовалі́вПро́копів
Р.Па́влов-аКовале́в-а (-лі́в-а)Про́копов-а (-пів-а)
Д.Па́влов-уКовале́в-у (-лі́в-у)Про́копов-у (-пів-у)
Зн.Па́влов-аКовале́в-а (-лі́в-а)Про́копов-а (-пів-а)
Ор.Па́влов-имКовале́в-им (-лі́в-им)Про́копов-им (-пів-им)
М.... Па́влов-і, -у... Ковале́в-і, -у (-лі́в-і, -у)... Про́копов-і, -у (-пів-і, -у)
Кл.Па́влов-е й Па́вловКовале́в-е (-лі́в-е)
й Ковалі́в
Про́копов-е (-пів-е)
й Про́копів
Множина
Н.Па́влов-иКовале́в-и (-лі́в-и)Про́копов-и (-пів-и)
Р.Па́влов-ихКовале́в-их (-лі́в-их)Про́копов-их (-пів-их)
Д.Па́влов-имКовале́в-им (-лі́в-им)Про́копов-им (-пів-им)
Зн.Па́влов-ихКовале́в-их (-лі́в-их)Про́копов-их (-пів-их)
Ор.Па́влов-имиКовале́в-ими (-лі́в-ими)Про́копов-ими (-пів-ими)
М.... Па́влов-их... Ковале́в-их (-лі́в-их)... Про́копов-их (-пів-их)
Кл.Па́влов-иКовале́в-и (-лі́в-и)Про́копов-и (-пів-и)
Однина
Н. Га́ршин Романи́шин
Р. Га́ршин-а Романи́шин-а
Д. Га́ршин-ові (-у) Романи́шин -ові (-у)
Зн. Га́ршин-а Романи́шин-а
Ор. Га́ршин-им Романи́шин-им
М. ... Га́ршин-і, -у ... Романи́шин-і, -у
Кл. Га́ршин-е й Га́ршин Романи́шин-е й Романи́шин
Множина
Н. Га́ршин-и Романи́шин-и
Р. Га́ршин-их Романи́шин-их
Д. Га́ршин-им Романи́шин-им
Зн. Га́ршин-их Романи́шин-их
Ор. Га́ршин-ими Романи́шин-ими
М. ... Га́ршин-их ... Романи́шин-их
Кл. Га́ршин-и Романи́шин-и

Примітка. При відмінюванні чеських і польських прізвищ суфіксальний -е зберігається: Га́шек — Га́шека, Га́шекові..., Локе́тек — Локе́тека, Локе́текові...

4. Жіночі прізвища на приголосний та о не відмінюються: Марі́ї Се́ник, Наді́ї Балі́й, з Ні́ною Ба́йко. Аналогічні чоловічі прізвища відмінюються як відповідні іменники: Василя́ Се́ника, Миха́йлові Баліє́ві, з Андрі́єм Ба́йком.

Примітка. Про відмінювання неслов’янських прізвищ див. § 100.

Для розвитку сайту і оплату хостингів було вирішено привнести рекламу на сайт :(. Вибачаємося за незручності.